ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ
ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី២៦ឧសភា២០១៦ លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យ ខ្លូត ធីតា ...
គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងការបរទេសចិន ...
បង្ហាញទាំងអស់
ស្រាវជ្រាវ
ម្រោងស្រាវជ្រាវកំពុងអនុវត្តន៍

   ១. គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពី" វិសាលភាពអាណាចក្រ អង្គរ ៖ការស្រាវជ្រាវបុរាណវត្ថុវិទ្យាក្នុងស្រុកអន្លង់វែង
       ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ"។
   ២. គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពី" ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពីប្រភពបង្កើតសំណល់រឹងទីក្រុង"
   ៣. គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពី" ទស្សនវិជ្ជាអំពីច្បាប់"
   ៤. គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពី" ទស្សនវិជ្ជាសិលធម៌ខ្មែរ"
   ៥. គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពី«អត្តសញ្ញាណកម្មជនជាតិដើមភាគតិចនៅស្រុកខ្មែរ»
   ៦. គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពី " បរិបទនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររយៈពេល២១សតវត្សរ៍"
   ៧. គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពី «អន្តរកាលនៃសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជាសតវត្សរ៍ទី២០"
   ៨. ស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឯកសារស្តីពី" សហគមន៍ឥស្លាមនៅកម្ពុជា៖ការប្រឈមនិងទស្សនវិស័យ"

   ៩. សិក្សាស្រាវជ្រាវគម្រោងស្តីពី" សម្ព័ន្ធនៃភាសាខ្មែរ"