ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ
ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី២៦ឧសភា២០១៦ លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យ ខ្លូត ធីតា ...
គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងការបរទេសចិន ...
បង្ហាញទាំងអស់
ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានិង ប្រតិភូនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អន្តរជាតិហ្គ័ងស៊ី
ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានិង ប្រតិភូនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អន្តរជាតិហ្គ័ងស៊ី អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នទាំងពីរ លើវិស័យវប្បធម៌នៃ ប្រទេសកម្ពុជា-ចិន បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។